نتايج آرا فرم نظرسنجي

نظرسنجی


عالی
52.44%(43)


خوب
12.2%(10)


متوسط
9.76%(8)


بد
19.51%(16)


تعداد کل آرا نظرسنجی 82