نتايج آرا فرم نظرسنجي

نظرسنجی


عالی
46.6%(48)


خوب
11.65%(12)


متوسط
8.74%(9)


بد
20.39%(21)


تعداد کل آرا نظرسنجی 103