اداره کل هواشناسی استان مرکزی
En
                                     شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2023 : آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها 
۱۴۰۲ يکشنبه ۱۴ خرداد
قوانين ارائه آمار

دستور العمل ارائه آمار هواشناسي به كاربران


1- مهندسين مشاور، سازمان ها، ارگان هاي دولتي و خصوصي و... پس از واريز هزينه به حساب 4001010501003354 نزد بانك ملي به نام درآمد عمومي سازمان هواشناسي كشور ارائه آمار شود.
2- محقيقن و اساتيد دانشگاه ها جهت انجام مطالعات و تحقيقات به استناد فصل دوم بند ز پس از واريز هزينه به حساب 4001010501003354 نزد بانك ملي با احتساب 50% تخفيف.
3- ارائه آمار به نيروهاي انتظامي (زميني، هوائي، دريائي) در اولين فرصت انجام شود. سپس به يگان مربوطه هزينه آن اعلام گردد.
4- ارائه آمار به سپاه پاسداران فقط از طريق ستاد مشترك (براساس بخشنامه شماره 1995-9/20/س/ع مورخ 30 آذر 1376) سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تقاضا رسيده باشد و پس از تحويل آمار در اولين فرصت به يگان مربوطه اعلام هزينه گردد.
5- محققين و پرسنل سازمان براساس تقاضاي كتبي و دستور معاون توسعه و پيش بيني در سازمان مركز و مديران كل در مراكز استان ها و هزينه آن براساس فصل دوم بند ز به ميزان 50 درصد تخفيف و پس از واريز هزينه آمار ارائه گردد.
6- سازمانهاي تابع وزارت كشاورزي و وزارت نيرو براساس بخشنامه هاي 14-13-205/دب مورخ 28/3/73 و 3-13-205/دب مورخ 10/11/73 عمل شود و پس از تحويل آمار هر سه ماه يكبار هزينه آن به مديريت خدمات ماشيني و كاربرد كامپيوتر در هواشناسي اعلام و مديريت مذكور پس از جمع بندي هزينه هاي اعلام شده به معاونت اداري و مالي سازمان جهت وصول از طريق وزارت كشاورزي يا نيرو اعلام گردد.
7- دانشجويان جهت پايان نامه تحصيلي با ارائه مدارك ذيل مجاز به دريافت اطلاعات ساعتي و روزانه حداكثر 5 سال و اطلاعات پردازش يافته نظير شناسنامه ها و سالنامه هاي آماري ايستگاه ها هرچندسال كه نياز داشته باشند و همچنين پردازش اطلاعات بوسيله نرم افزار و يا روش مورد نظر دانشجو نيز انجام خواهد شد ( كليه اطلاعات بدون اخذ وجه براساس ماده 21 وصول برخي از درآمدهاي دولت در اختيار دانشجو قرار مي گيرد)
مدارك: معرفي نامه از دانشگاه- فتوكپي طرح دانشجويي تصويب شده- تكميل برگ تعهدنامه 
8- ساير دانشجويان كه در حال تحصيل هستند و جهت اجراي پروژه ها و سمينار و يا گذراندن واحدهاي درسي خود نياز به اطلاعات هواشناسي دارند مي توانند با ارائه معرفي نامه و كپي كارت دانشجوئي از شناسنامه هاي اقليمي و سالنامه هاي هواشناسي بطور رايگان استفاده نمايند.
9- مصاحبه با دانشجويان متقاضي كه آمار نامشخص درخواست نمودند جهت اصلاح موارد داده هاي درخواست شده و همچنين دانشجوياني كه حجم زيادي از داده ها را درخواست كردند. (جهت روشن شدن و محدود شدن آمار واقعي) 
10- دسترسي كليه كاربران به آمار رايگان، ملزم به امضاي تعهدنامه مي باشد

 

تاریخ به روز رسانی: 1394/11/14
تعداد بازدید: 7363
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به اداره کل هواشناسی استان مرکزی میباشد.
Powered by DorsaPortal